top of page

Het min-maxcontract: de kracht van flexibiliteit

De voor- en nadelen én regels van het min-maxcontract

In de huidige snelle en steeds veranderende arbeidsmarkt is flexibiliteit essentieel. Werkgevers en werknemers zoeken naar manieren om evenwicht te vinden tussen stabiliteit en aanpassingsvermogen. Doe jij je voordeel met het min-maxcontract? In dit artikel leggen we je alles uit over dit type oproepcontract.

Wat is een min-maxcontract? Een min-maxcontract is een een parttime arbeidscontract met een flexibel gedeelte en een vast gedeelte. Het is een arbeidsovereenkomst voor oproepkrachten waarin de werkgever en de werknemer een bereik van uren overeenkomen. Het contract bevat een minimum- en maximumaantal uren dat de werknemer moet werken:

 • Een ondergrens: het minimum aan uren (de garantie-uren)

 • Een bovengrens: het maximum aan uren (de bovenminimale uren)

Omdat je een werknemer met een min-maxcontract kunt oproepen om te komen werken, is het een oproepcontract. Voorbeeld min-maxcontract Je spreekt met een werknemer af dat hij minimaal 16 uur en maximaal 32 uur in de week werkt. De 16 minimale uren (garantie-uren) betaal je altijd uit, de bovenminimale uren betaalt je alleen als de werknemer ze ook daadwerkelijk werkt.

Wanneer min-maxcontracten inzetten? Veel bedrijven hebben voordeel van een flexibele schil. Met een flexibele schil kun je sneller opschalen als het nodig is. Maar ook juist afschalen als er even minder werk is. Het min-maxcontract is een arbeidscontract waarbij je werknemers flexibel inzetbaar zijn, maar je geeft ze toch bepaalde garanties. Iemand met een min-maxcontract kan altijd rekenen op het inkomen van de minimale uren.

Check de cao Het is verstandig om voor het afspreken van een min-maxcontract de cao te raadplegen. Hierin kunnen namelijk extra voorwaarden gesteld worden aan het contract, bijvoorbeeld dat het maximaal aantal uren niet meer dan 2 keer het minimum aantal uren mag zijn.

Voordelen min-maxcontract voor werkgevers Dit zijn de belangrijkste voordelen van het mix-maxcontract: Flexibiliteit Het belangrijkste voordeel van min-maxcontracten is flexibiliteit. Het geeft je de flexibiliteit om snel je personeelsbestand aan te passen aan de behoeften van je bedrijf. Als je een piek in de vraag ervaart, kun je extra werknemers inzetten om aan de vraag te voldoen. Wanneer de vraag afneemt, rooster je minder personeel in zonder je zorgen te maken over ontslagprocedures en ontslagvergoedingen. Dit kan je een aanzienlijke kostenbesparing opleveren: anders zou je veel geld moeten uitgeven aan werving en ontslag.

Op geschiktheid testen Een ander voordeel van min-maxcontracten is dat ze je de mogelijkheid bieden om werknemers op geschiktheid te testen voordat je ze een vast contract aanbiedt. Dit kan je helpen de juiste beslissing te nemen bij het selecteren van werknemers voor vaste functies. Breder aanbod

Ten slotte kan het min-maxcontract je helpen om de diversiteit van je personeel te vergroten. Door werknemers met verschillende achtergronden en vaardigheden in te huren voor verschillende taken, kun je beter inspelen op de behoeften van de klant en de concurrentie voorblijven. Het bredere aanbod aan personeel maakt je sterker.

Nadelen Zijn er alleen maar voordelen? Nee, je moet ook rekening houden met een aantal nadelen. Bijvoorbeeld:

 • Uren verplicht uitbetalen. Je betaalt altijd de garantie-uren uit, ook als je geen werk hebt voor de werknemer. Daarnaast ben je verplicht om bovenminimale uren die zijn uitgevallen uit te betalen als je deze hebt ingeroosterd (uitgezonderd de eerste 6 maanden van het contract).

 • Minimaal 3 uur loon per oproep uitbetalen. Heb je minder dan 15 minimale uren afgesproken met je werknemer? Dan heeft je werknemer altijd recht op minimaal 3 uur loon per werkperiode (oproep), ook als hij die uren niet werkt.

 • Extra werk? Verplicht min-maxcontracter inschakelen. Bij extra werk dat je werknemer met een min-maxcontract kan uitvoeren, ben je verplicht hem op te roepen. Je mag dus niet een uitzendbureau inschakelen.

Verschillen tussen min-maxcontract en nulurencontract Een min-maxcontract lijkt in bepaalde opzichten op een nulurencontract, maar er zijn een paar belangrijke verschillen.

 • Minimuminkomen. Bij een nulurencontract heeft een werknemer geen gegarandeerd minimuminkomen, want je spreekt niets af over een minimum aantal uren. De werknemer krijgt alleen betaald voor de uren die hij werkt. Bij een min-maxcontract heeft een werknemer een gegarandeerd minimuminkomen, zelfs als er minder werk te doen is dan het minimum aantal uren.

 • Werkverplichting. Bij een min-maxcontract moet de werknemer, als hij opgeroepen wordt, komen werken tot het maximaal aantal afgesproken uren. Iemand met een nulurencontract kan dit makkelijker weigeren.

Meer over het nulurencontract Min-maxcontract: de regels Min-maxcontracten kunnen worden aangeboden voor bepaalde of onbepaalde tijd. De Wet arbeidsmarkt in balans heeft invloed op het min-maxcontract, en daarom moet je je houden aan de volgende regels:

 • Je moet referentiedagen afspreken (momenten waarop je werknemer opgeroepen kan worden)

 • Je moet je werknemer minimaal 4 dagen van tevoren oproepen, anders mag hij de oproep weigeren

 • Werk dat je minder dan 4 dagen van tevoren afzegt, moet je toch uitbetalen

 • Je moet je werknemer na een bepaalde periode een vast contract aanbieden

Garantie-uren verplicht aanpassen Soms blijkt dat een werknemer structureel meer werkt dat het minimaal afgesproken uren. In dat geval kan er sprake zijn van ‘rechtsvermoeden arbeidsomvang’ en moet je het aantal minimaal afgesproken uren aanpassen aan de gemiddelde uren per maand over de afgelopen drie maanden.

Min-maxcontract ziekte Wordt je werknemer met een min-maxcontract ziek? Dan gelden dezelfde regels als bij vaste werknemers. Hij heeft recht op minimaal 70% loondoorbetaling van de garantie-uren. Als dit bedrag lager is dan het minimumloon, dan moet het worden aangevuld tot het minimumloon dat van toepassing is op de situatie van je werknemer. Stond hij al ingeroosterd voor extra uren? Dan heeft hij ook recht op doorbetaling van 70% van die extra uren. Je mag een zieke werknemer met een min-maxcontract niet zomaar ontslaan.

Min-maxcontract vakantiedagen Net als andere werknemers hebben werknemers met een min-maxcontract recht op vakantiedagen en vakantiegeld. De vakantiedagen zijn 4 keer het aantal gewerkte uren per week. Dus als je werknemer 30 uur per week werkt, heeft hij recht op 120 vakantie-uren per jaar. Check je cao of er andere regels gelden voor jouw bedrijfstak.

Ontslagregels bij min-maxcontracten Het min-maxcontract is een arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat de normale ontslagregels gelden voor deze contracten. Is het een contract voor bepaalde tijd? Dan kun je ervoor kiezen het contract niet te verlengen. Houd je daarbij aan de regels, dus laat op tijd weten dat je niet gaat verlengen. Gaat het om een contract voor onbepaalde tijd? Houd je dan goed aan de regels in verband met ontslag.

15 weergaven

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page