top of page

Inkomstenbelasting - Dit moet je weten als ondernemer

Heb je een inkomen en woon je in Nederland? Dan betaal je inkomstenbelasting. Voor 2023 vind je hier de tarieven. In dit artikel praten we je bij over de stand van zaken en beantwoorden we veelgestelde ondernemersvragen over de aangifte inkomstenbelasting.

Inhoudsopgave

Wat is is inkomstenbelasting Werk je in loondienst? Dan heb je een belastbaar inkomen en betaal je inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Je werkgever houdt dit maandelijks in op je loon.

Inkomstenbelasting tarief (ib tarief) 2023 voor ondernemers Ben je zzp’er, heb je een eenmanszaak en ziet de Belastingdienst je als ondernemer? Dan moet je zelf inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) betalen. Controleer of je voor de Belastingdienst wel ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Lang niet iedereen die ondernemer wil zijn, is voor de Belastingdienst ook ondernemer voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst beoordeelt dit aan de hand van een aantal factoren. Je kunt dit zelf controleren door de Ondernemerscheck te doen. Als zzp’er betaal je belasting over je winst. Met aftrekposten zoals de ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling verlaag je de winst en hoef je dus minder belasting te betalen.

Tarieven inkomstenbelasting 2023 De tarieven voor de inkomstenbelasting (box 1)zijn voor iedereen met een belastbaar inkomen hetzelfde. Of je nu ondernemer bent of in loondienst bent. Ons belastingstelsel is progressief en sinds een paar jaar werken we in Nederland met twee tarieven: het basistarief en het hoge tarief. Dit zijn de tarieven inkomstenbelasting 2023:


Tarieven inkomstenbelasting 2023 Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)

Schijf Percentage

Schijf 1: tot € 73.031 36,93 %

Schijf 2: vanaf € 73.031 49,50 %


Tarieven inkomstenbelasting 2023 Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)

Jaar Percentage

2023 26,9 %


Tarieven inkomstenbelasting 2023 Box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)

Jaar Percentage

2023 32 %


Tarieven premie volksverzekeringen Voor de premies volksverzekeringen betaal je een percentage over je winst tot een maximumbedrag. Dit noemen we ook de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. In 2023 bedraagt de inkomensafhankelijke bijdrage 5,43 % voor ondernemers en gepensioneerden. Het maximum-bijdrage-inkomen voor 2023 bedraagt € 66.952.

Inkomstenbelasting tarief 2023 AOW-leeftijd Voor iedereen die in 2023 de AOW-leeftijd heeft bereikt of gaat bereiken, liggen de tarieven nét even anders. Bereik je in 2023 de AOW-leeftijd van 66 jaar en 10 maanden? Dan betaal je in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) over de 1e schijf – tot € 37.149 – een aangepast belastingtarief, afhankelijk van in welke maand je deze leeftijd bereikt, tussen de 19,03 en 35,44 % De tarieven over de schijf 2 en 3 blijven gelijk. Bereik je in 2023 de AOW-leeftijd? Hier vind je alle tarieven voor 2023.

Hoe bereken je inkomstenbelasting 2023? Het belastbaar inkomen uit loondienst, winst uit onderneming en pensioen valt in box 1. Hierover gelden de bovenstaande tarieven. Hoeveel belasting je als zzp’er betaalt, is wat lastiger te bepalen dan bij iemand in loondienst die maandelijks salaris gestort krijgt. Het hangt af van je omzet en verwachte kosten. Je kunt ook zelf berekenen hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen:

  • Bepaal je winst of je bruto jaarinkomen

  • Pas aftrekposten toe

  • Bereken hoeveel belasting je betaalt

Naast je inkomen uit loondienst of de winst die je maakt als ondernemer, moet je in box 1 mogelijk rekening houden met het eigenwoningforfait. Ook kun je nog andere vormen van inkomen hebben die in box 2 (aanmerkelijk belang) of in box 3 (sparen en beleggen) worden belast. En wanneer je een fiscaal partner hebt, wordt de belasting berekend over het verzamelinkomen.


18 weergaven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page