top of page

Omzet, Winst en Cashflow


Omzet, winst en cashflow zijn drie termen die door veel ondernemers door elkaar worden gehaald. Dat kan soms tot vervelende verrassingen leiden. Een goed begrip van de drie termen maakt je een betere ondernemer.1. Omzet

Een hogere omzet lijkt het heilige moeten van de ondernemer. Meer omzet is goed, is het adagium. Maar meer omzet leidt niet noodzakelijkerwijze tot een hogere winst. Wat is omzet?

Omzet is het totaal van de verkopen in een bepaalde periode.

Dit kan een maand zijn, een kwartaal (voor de aangifte omzetbelasting) of een jaar. Daarbij kun je een onderscheid maken tussen:

  1. bruto-omzet: het totale bedrag aan verkopen, en;

  2. netto-omzet: de bruto-omzet minus kortingen, schadevergoedingen en over de omzet geheven belastingen.

Omzetgroei betekent dat de verkopen stijgen en er meer geld binnenkomt. Groei vergroot de kans op continuïteit doordat je minder afhankelijk bent van een paar grote opdrachtgevers.

Meestal stijgen bij een omzetgroei de kosten mee. Daarbij heb je te maken met een aantal kantelmomenten, zoals wanneer je extra personeel in dienst moet nemen of extra ruimte nodig hebt. Op die momenten moet jouw omzet doorgroeien, wil de winst op peil blijven. Daarom is het zaak een groeistrategie te formuleren en een liquiditeitsprognose op te stellen (zie cashflow).


  1. Tip! Maak tijd vrij om afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken en na te denken over je bedrijfsvoering. Zoek bijvoorbeeld een deskundig vertrouwenspersoon waarmee je in ongedwongen sfeer de voortgang van je onderneming kunt bespreken. Of onderzoek de voordelen van Admi-Account.

2. Winst

Winst, winst, winst! De eurotekens verschijnen in je ogen. Je hebt nu echt geld te pakken. Voor jezelf. Toch? Wat is winst?

Winst is het bedrag dat je aan het eind van het jaar onder aan de streep overhoudt.

De meest basale definitie van winst is ‘netto-omzet minus de (operationele) kosten’. Dit wordt ook wel de brutowinst genoemd. Als je de operationele kosten niet in de hand hebt, kan de netto-omzet groeien, terwijl de brutowinst omlaag gaat.

Omdat je te maken hebt met zaken als afschrijvingen, waardevermindering (incourante voorraad), rentebetalingen en (fiscale) investeringsregelingen, wijkt de winst voor belastingen af van de brutowinst. Het is de kunst deze fiscale winst zo laag mogelijk te houden ten opzichte van de brutowinst


  1. Tip! Wat ga je doen met je winst? Een dure auto kopen? Of ga je investeren in je bedrijf? Lees het artikel: Hoera, je maakt winst?

3. Cashflow

Voldoende cashflow is waar het uiteindelijk om te doen is. In elk geval in de ogen van je bank. De term cashflow wordt ook wel vertaald als kasstroom. Wat is cashflow? Een definitie in simpel Nederlands:

Cashflow is het geld dat binnenkomt en eruit gaat.

Gaat er meer geld uit dan binnenkomt, dan is de cashflow negatief. Komt er meer geld binnen dan je uitgeeft, dan is de cashflow positief. Tot zover is het een vrij simpel verhaal: de cashflow biedt informatie over jouw liquiditeitspositie.

Een cashflowbegroting is niets anders dan een liquiditeitsbegroting. Het biedt je een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven. Het voorkomt toekomstige verrassingen. In de begroting kun je de uitgaven zoals de afdracht omzetbelasting, vakantiegeld of dertiende maand meenemen in de liquiditeitsprognose. Het voordeel:

  1. Beter inzicht Doordat je goed zicht hebt in je financiën, kom je niet voor verrassingen te staan. Je hebt inzicht in de verplichtingen die wachten en kunt hier tijdig op inspelen (in plaats van achter de feiten aan te hollen, waarbij je gaten met nieuwe gaten moet vullen).

  2. Opvangen van pieken en dalen Een liquiditeitsbegroting biedt inzicht in de pieken in de uitgaven en de (seizoens)dalen in de inkomsten. Je gaat dus financieel goed voorbereid de fluctuaties in de kasstroom tegemoet.

  3. Een onderbouwd investeringsplan Bij een investering in bijvoorbeeld een nieuwe machine wil de bank vooral weten of je de stijgende kosten die daarmee gepaard gaan wel kunt dragen. Bij een investering blijft het namelijk in de regel niet bij de aanschafkosten van het bedrijfsmiddel, maar is er ook sprake van extra handen en voorraad. Een liquiditeitsbegroting helpt je de beslissing te onderbouwen. Dat kan óók betekenen dat je tot het inzicht komt dat je maar beter nog even kunt wachten.

Meer vragen over omzet, winst en cashflow? Bel vrijblijvend met Admin-Account.


  1. Tip! Met het opstellen van een cashflowbegroting maak je de verbeterpunten in de bedrijfsvoering inzichtelijk. Bijvoorbeeld de invloed van de gemiddelde betalingstermijn van je debiteuren op jouw financiële ruimte. De cashflowbegroting is een opmaat naar slimmer voorraadbeheer en het opzetten van een gestructureerd debiteurenbeheer.

11 weergaven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page