top of page

Wat is Horizontaal Toezicht


Horizontaal Toezicht

Horizontaal toezicht is een samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en belastingplichtigen, waaronder Admin-Account BV, om samen de juistheid van fiscale aangiften te waarborgen.

In plaats van dat de Belastingdienst achteraf controleert of de aangiften correct zijn, worden fiscale risico's in een vroegtijdig stadium besproken en gematigd. Hierdoor wordt de kans op fouten of misverstanden verminderd en ontstaat er meer zekerheid en vertrouwen tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige.


Als Admin-Account BV hebben we ons aangesloten bij het horizontaal toezicht van de Belastingdienst, omdat we het belangrijk vinden om onze fiscale processen op een professionele en transparante wijze te laten verlopen. Samen met de Belastingdienst hebben we afspraken gemaakt over hoe we de aangiften indienen en welke informatie we aanleveren. Door deze samenwerking kunnen we snel en efficiënt inspelen op fiscale veranderingen en kunnen we proactief handelen om risico's te vermijden.
Voordelen voor van een Horizontaal Toezicht zijn:

  1. Snellere afhandeling: Horizontaal toezicht kan leiden tot een snellere afhandeling van fiscale aangiften, omdat de Belastingdienst al in een vroeg stadium betrokken is bij het proces. Er zijn minder controles achteraf nodig, wat kan leiden tot minder administratieve lasten voor belastingplichtigen.

  2. Verbeterde relatie met de Belastingdienst: Door deel te nemen aan horizontaal toezicht, kan een belastingplichtige een betere relatie opbouwen met de Belastingdienst. Er is sprake van meer transparantie en vertrouwen tussen beide partijen, wat kan leiden tot een soepelere samenwerking en minder conflicten.

  3. Verminderd risico op fouten: Horizontaal toezicht biedt belastingplichtigen de mogelijkheid om hun fiscale risico's te identificeren en te beperken. Dit kan leiden tot minder fouten in fiscale aangiften en minder correcties achteraf.

  4. Meer flexibiliteit: Horizontaal toezicht biedt belastingplichtigen meer flexibiliteit bij het indienen van fiscale aangiften. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over de frequentie van de controles en over de manier waarop informatie wordt aangeleverd.

  5. Kostenbesparingen: Horizontaal toezicht kan leiden tot kostenbesparingen voor belastingplichtigen, omdat er minder controles achteraf nodig zijn. Dit kan leiden tot minder administratieve lasten en minder kosten voor bijvoorbeeld accountants en belastingadviseurs.

We zijn trots om te kunnen zeggen dat we met succes deel uitmaken van het horizontaal toezicht van de Belastingdienst en dat we ons steentje bijdragen aan een correcte en betrouwbare belastingheffing. Als u meer wilt weten over onze deelname aan horizontaal toezicht of onze dienstverlening op het gebied van financiële administratie en belastingen, neem dan gerust contact met ons op.

34 weergaven

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page