top of page

Inflatiecorrectie

Werkgevers verplicht om inflatiecorrectie toe te passen?

Met een piek van 17,1% noteert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de hoogste inflatie sinds de Tweede Wereldoorlog. De hoge inflatie heeft grote gevolgen voor werknemers én werkgevers. Werknemers hebben te maken met koopkrachtverlies en vragen om een inflatiecorrectie. Wat is dat precies? En ben je ondernemer verplicht om inflatiecorrectie toe te passen?

In de huidige economie heb je als ondernemer te maken met stijgende uitgaven voor grondstoffen, transport, energie en gekwalificeerd personeel. Nu komt daar soms de vraag bij of je als werkgever je medewerkers een inflatiecorrectie op het salaris moet geven zodat ze koopkracht behouden.

Wat is inflatiecorrectie?

Inflatiecorrectie is simpelweg een verhoging van het salaris met het percentage van de inflatie. Voor de medewerker betekent dit koopkrachtbehoud. Als de inflatie 14,5 procent is, zoals het geval was in september 2022, betekent dit dat je je medewerkers een loonsverhoging toekent van 14,5 procent. Zo’n sterke stijging heeft uiteraard grote gevolgen voor de financiën van je onderneming.

Zijn werkgevers verplicht om inflatiecorrectie toe te passen?

Nee, er is geen sprake van regelgeving die je als werkgever verplicht om extra salaris te geven bij prijsstijgingen. In de cao-onderhandelingen wordt wel flink ingezet op loonsverhogingen om zo te compenseren voor de verhoging van de prijzen. Of je het loon kunt verhogen en met welk percentage hangt vooral af van de financiële positie van je onderneming en de economische vooruitzichten.

Waarom passen werkgevers wel inflatiecorrectie toe?

Als werkgever sta je voor de lastige vraag of je jouw medewerkers in verband met de stijging van de kosten inflatiecorrectie moet geven. Het kan verstandig zijn om het salaris van je medewerkers een paar procent te verhogen. Een paar redenen hiervoor zijn:

  1. Sommige medewerkers komen in de problemen door de stijgende prijzen, met name door de stijgende energieprijzen. Dit kan ook invloed hebben op hun prestaties.

  2. Door de krappe arbeidsmarkt heeft personeel een sterke onderhandelingspositie.

  3. Als werkgever kun je door goede loonafspraken flexibel en loyaal personeel aantrekken en behouden.

  4. Uit salarisverhoging spreekt waardering voor je personeel.

  5. Medewerkers verwachten een loonstijging en worden ontevreden of stappen op als zij niet meer loon ontvangen.

Salarisverhoging in 2022

De lonen van de meeste werknemers zijn dit jaar gestegen ten opzichte van vorig jaar. De meeste cao’s lieten afgelopen jaren al een loonstijging zien. De loongroei voor Nederlandse bedrijven in 2022 is 3.5 procent. De lonen stegen al om verschillende redenen:

  1. In veel bedrijfstakken is ruimte voor een loonsverhoging. Niet iedere sector wordt geraakt door prijsstijgingen.

  2. Ondernemers willen voldoen aan de verwachting van hun personeel. Een hoog percentage van de werkenden verwacht een stijging van hun salaris.

  3. Cao lonen zijn gestegen door vernieuwde loonafspraken

  4. En zoals eerder gezegd, geeft de krappe arbeidsmarkt aanleiding tot loonsverhoging.

Wanneer geef je een loonsverhoging?

Inflatie speelt natuurlijk een rol. Maar hoge inflatie alleen is geen reden om loonsverhogingen door te voeren. Er zijn natuurlijk ook andere redenen om de salarissen te verhogen. Soms verhoog je het loon omdat dit nu eenmaal afgesproken is in de cao voor jouw bedrijfstak.

Wat de reden ook is dat je een loonsverhoging geeft, elke salarisverhoging helpt je werknemers in deze tijden van inflatie.

Hoeveel gaan lonen omhoog in 2023?

Vooral de lonen op of vlak boven het wettelijk minimumloon gaan flink stijgen. In 2023 gaat het wettelijk minimumloon met liefst 10,15 procent omhoog. Gemiddeld genomen verwachten de Nederlandse werkgevers in 2023 een loonsverhoging van ongeveer 3,8 procent. Dit zijn voorlopige cijfers, omdat er nog veel onderhandeld wordt over nieuwe cao’s. Door de lagere belasting op arbeid behouden werknemers sowieso volgend jaar een deel van hun koopkracht. Ook als het loon gelijk blijft.

10 weergaven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page