top of page

Aanvraag TVL Q1 verlengd

Aanvraag TVL Q1/2021 verlengd tot 18 mei 2021 17:00 uur.

Er is nu ook een makkelijke adviestool om te bekijken of jij als ondernemer in aanmerking komt voor de TVL en de subsidie die jij als ondernemer kan verwachten, tevens heeft het kabinet op 21 januari besloten de TVL voor Q1 2021 flink uit te breiden.

Op 15 maart 2021 heeft de Europese Commissie akkoord gegeven op de volgende 9 uitbreidingen:

Verhoging van het subsidiepercentage naar 85%. Dit geldt voor alle ondernemers met minimaal 30% omzetverlies die aan de voorwaarden voldoen.

Verlaging van de minimale vaste lasten naar € 1.500 per kwartaal. Dat was € 3.000.

Verhoging van het minimum subsidiebedrag naar € 1.500 per kwartaal. Dat was € 750.

Verhoging van het maximum subsidiebedrag naar € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb-bedrijven. Dat was maximaal € 90.000.

Verhoging van de opslag Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) naar 21% met een verhoogd maximum van € 200.000. Dat was 5,6% met een maximum van € 20.160.

Toevoeging van de eenmalige opslag voor Annuleringskosten Reisorganisaties (AR).

Toevoeging van de opslag voor speciale kosten land- en tuinbouwbedrijven.

Openstelling van de Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE) voor het eerste kwartaal van 2021.

Toegang voor niet-mkb-bedrijven (meer dan 250 werknemers) tot de TVL.

Bron: RVO

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page