top of page

Aftrekposten ZZP

Dit zijn de belangrijkste aftrekposten voor zzp’ers

Maak jij al gebruik van aftrekposten? Een eigen bedrijf starten vraagt vaak de nodige financiële investeringen. Gelukkig bestaan er een aantal handige fiscale voordelen, waarmee je als startende zzp’er (mits je aan de voorwaarden voldoet) je voordeel kunt doen.

Heeft elke zzp’er recht op aftrekposten?

Niet iedere ondernemer of zzp’er heeft automatisch recht op de verschillende aftrekposten. Het idee dat een inschrijving bij de Kamer van Koophandel of het voldoen aan het jaarlijkse urencriterium hiervoor volstaat, berust op een misverstand.

Of de Belastingdienst jouw bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk beschouwt als ‘winst uit onderneming’, ligt namelijk iets ingewikkelder.

Ondernemer voor de Belastingdienst?

Weten of jij aan de eisen van de fiscus voldoet? Check in dit artikel of je ondernemer bent voor de Belastingdienst.

Belangrijkste aftrekposten

Als je in aanmerking komt voor belastingaftrek, bekijk dan hieronder om welke aftrekposten het (meestal) gaat:

 1. Zelfstandigenaftrek

 2. Startersaftrek

 3. Mkb-winstvrijstelling

 4. Investeringsaftrek

 5. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en VAMIL

 6. Meewerkaftrek

 7. Willekeurige afschrijving

 8. Autokosten

 9. Kantoor aan huis

 10. Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Als ondernemer kun je aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek, waardoor het uiteindelijke bedrag waarover je belasting moet betalen aanzienlijk lager uitvalt.

Als je voldoet aan het urencriterium (1.225 gewerkte uren als ondernemer) mag je jaarlijks een bedrag van je winst aftrekken.

Verlaging zelfstandigenaftrek

De hoogte van de zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren gefaseerd afgebouwd. In 2021 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 6.670 en in 2022 is dat nog € 6.310. Bekijk de onderstaande tabel voor een overzicht van de bedragen per jaar.

Voor startende ondernemers is er ook de startersaftrek, die bovenop de zelfstandigenaftrek komt. Starters kunnen in de eerste vijf jaar van hun onderneming in totaal drie keer een extra bedrag (€ 2.123) van hun winst aftrekken.

Voorwaarden startersaftrek

Hiervoor moet je wel aan drie voorwaarden voldoen:

 1. Je hebt recht op zelfstandigenaftrek

 2. In de vijf jaar voorafgaand aan het desbetreffende belastingjaar heb je niet vaker dan twee keer van de zelfstandigenaftrek gebruikgemaakt

 3. In diezelfde periode was je minstens een jaar geen ondernemer

De mkb-winstvrijstelling is van toepassing op alle ondernemers die winst maken uit hun onderneming. Het is sinds 2011 niet meer nodig om te voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur om in aanmerking te komen voor deze regeling.

De vrijstelling is vastgesteld op 14% van de winst, nadat je deze hebt verminderd met de ondernemersaftrek.

Wie een nieuw bedrijf begint, moet investeren. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een computer, printer of bedrijfsauto. Dit is vooral belangrijk als je werkt aan de schaalbaarheid van je bedrijf.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De fiscus houdt tot bepaalde hoogte rekening met het feit dat je moet investeren. Als je in een boekjaar hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, maak je mogelijk aanspraak op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Het gaat in dit geval om ondernemers die in 2021 tussen de € 2.401 en € 328.721 in bedrijfsmiddelen hebben geïnvesteerd. Voor 2022 is het totale maximale investeringsbedrag €332.994.

Voorwaarden KIA

De KIA is een percentage van alle investeringen, waarbij de hoogte afhangt van het geïnvesteerde bedrag. Uiteraard zijn er wel een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen:

 1. Je bedrijf moet gevestigd zijn in Nederland

 2. Je bent belastingplichtig voor de inkomstenbelasting

 3. Je hebt deze periode in bepaalde bedrijfsmiddelen geïnvesteerd

De milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn twee verschillende regelingen die door ondernemers vaak worden gecombineerd. Beide aftrekposten worden gebruikt voor investeringen in bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan en leveren op een verschillende manier belastingvoordeel op.

VA­MIL

De VAMIL is een methode om een investering af te schrijven wanneer het je uitkomt, zodat de winst uiteindelijk lager uitvalt. Het percentage wat je mag afschrijven kan oplopen tot 75%.

Mi­li­eu-in­ves­te­rings­af­trek (MIA)

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) krijgen ondernemers de mogelijkheid om een percentage van het investeringsbedrag af te trekken van de gemaakte winst. Dit percentage kan oplopen tot 45%. Er zijn drie verschillende categorieën:

Welk percentage je mag toepassen is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Een fiets en auto van de zaak vallen bijvoorbeeld in categorie 3. Daarvoor kun je kijken op de Milieulijst van de RVO.

Voor­waar­den MIA

Er geldt voor de MIA een minimuminvestering van € 2.500 per bedrijfsmiddel en het bedrijfsmiddel mag niet eerder gebruikt zijn. Het totale maximum investeringsbedrag is € 25 miljoen.

Heb je een fiscale partner die je regelmatig helpt met je bedrijf? Dan kan het zijn dat je aanspraak maakt op de zogenaamde meewerkaftrek, waardoor je minder belasting over de uiteindelijke winst hoeft te betalen.

Voorwaarden meewerkaftrek

De hoogte van het bedrag hangt af van de winst en het aantal uren dat jouw fiscale partner in de onderneming heeft gewerkt. De voorwaarden om van deze regeling gebruik te kunnen maken zijn:

 1. Je moet aan het urencriterium voldoen

 2. Je fiscale partner werkt minstens 525 uur per jaar in de onderneming, met een maximale vergoeding van € 5.000

 3. Je fiscale partner mag niet bij je in loondienst zijn en mag er door de Belastingdienst geen fictief dienstverband worden geconstateerd.

Startende ondernemers kunnen de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen ‘willekeurig afschrijven’. Oftewel: je bepaalt zelf hoeveel je wanneer afschrijft. Deze flexibiliteit kan voor starters veel voordelen hebben.

De regeling geldt niet voor alle rechtsvormen, maar alleen voor ondernemers met een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of maatschap die recht hebben op startersaftrek.

Wanneer je als zzp’er een auto op naam van de zaak te zet, houdt dit in dat je alle gemaakte kosten zakelijk kunt aftrekken van de belasting.

Hieronder vallen onder meer de financiering van de auto, de verzekering, reparatie, brandstof en afschrijvingen. Ook kun je de btw aftrekken van de te betalen omzetbelasting. Voorwaarde is wel dat je voor je eigen onderneming btw rekent.

Bijtelling

Als je minder dan 500 kilometer privé met de auto rijdt, word je niet voor bijtelling aangeslagen. Als je wel meer dan 500 kilometer privé rijdt, moet je bijtelling betalen. Voor het aftrekken van de autokosten maakt dit niet uit. Je mag alle gemaakte kosten zakelijk aftrekken.

Bij­tel­ling 2021

 1. Rijd je auto op benzine of diesel? Dan geldt in 2021 een bijtellingspercentage van 22%.

 2. Voor een elektrische auto reken je in 2021 12% tot het drempelbedrag van € 40.000. Je betaalt 22% voor het bedrag daarboven.

Bij­tel­ling 2022

 1. Rijd je auto op benzine of diesel? Dan geldt in 2022 een bijtellingspercentage van 22%.

 2. Voor een elektrische auto reken je in 2022 16% tot het drempelbedrag van € 35.000. Je betaalt 22% voor het bedrag daarboven.

Wanneer je externe bedrijfsruimte huurt of koopt, kun je deze kosten aftrekken als bedrijfskosten.

Als je een kantoor aan huis hebt, ligt dat iets ingewikkelder. Je mag de kosten dan alleen aftrekken als je aan strenge voorwaarden voldoet:

 1. Je gebruikt de werkruimte voor minstens 90% voor je bedrijf

 2. De ruimte heeft een eigen opgang

 3. De ruimte heeft eigen voorzieningen zoals sanitair

 4. De ruimte als werkruimte kunnen worden verhuurd

Tip: De Belastingdienst heeft een tool waarmee je kunt checken of dit op jouw woning van toepassing is.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is ook fiscaal aftrekbaar. Veel ondernemers denken ten onrechte dat het een zakelijke verzekering is die je als zakelijke aftrekpost kunt opvoeren.

Maar de AOV is een persoonlijke verzekering die aftrekbaar is in box 1 bij inkomen uit werk en woning. Dit valt onder dezelfde aftrekpost als bijvoorbeeld de premies voor lijfrente.

Hoe maak je gebruik van aftrekposten?

Voor je aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers, verzamel je alle zakelijke kosten en fiscale aftrekposten.

Pri­vé-af­trek­pos­ten

Verzamel de jaaroverzichten van je hypotheek- en AOV-documenten, dit zijn privé-aftrekposten.

Za­ke­lij­ke kos­ten

Nadat je alle inkomsten hebt opgeteld, trek je daar alle bedrijfskosten vanaf. Dit zijn alle kosten die je zakelijk maakt: van telefoonkosten en fiets van de zaak tot machines, verzekeringen en je zakelijke rekening. Heb je al deze kosten opgeteld en van de inkomsten afgetrokken? Dan houd je de winst uit onderneming over.

Fis­ca­le af­trek­pos­ten

Om jouw belastbare inkomen te bepalen, mag je van de winst uit onderneming de hierboven besproken fiscale aftrekposten aftrekken:

 1. Zelfstandigenaftrek (€ 6.670 in 2021 en €6.310 in 2022)

 2. Startersaftrek (€ 2.123)

 3. Mkb-winstvrijstelling (14% van de winst)

 4. (Eventuele) reservering voor de Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Heb je alles van de winst afgetrokken? Dit is het bedrag waar je inkomstenbelasting over betaalt

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page