top of page

Als zzp’er in loondienst, waar let je opLoonheffing en loonheffingskorting

Bij je nieuwe werkgever ontvang je salaris en krijg je te maken met loonheffingen en loonheffingskortingen. Voordat je aan de slag gaat bij je werkgever, vul je het formulieModel Opgaaf gegevens voor de loonheffingen in. Je werkgever houdt automatisch loonheffing in op je bijverdiensten uit loondienst. Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen en is een voorschot op je inkomstenbelasting.

Bij loonheffingskorting heb je 2 keuzes: je werkgever past de loonheffingskorting toe op je salaris, of niet. Kies je voor de weg via je werkgever, dan wordt minder loonbelasting en premie volksverzekeringen ingehouden. Je houdt zo meer loon over. Het gaat om algemene heffingskorting en arbeidskorting. Laat je de heffingskorting niet via je werkgever lopen? Dan wordt dit bij je aangifte inkomstenbelasting recht getrokken. Je krijgt dus altijd de heffingskortingen waar je recht op hebt.

Loonheffingskorting krijg je maar bij 1 werkgever tegelijk. Heb je naast je eenmanszaak meerdere banen tegelijk? Vraag de loonheffingskorting dan maar bij 1 werkgever aan.

Salaris op je privérekening

Je inkomsten uit je bedrijf staan los van je privé-inkomsten. Laat daarom je salaris op je privérekening storten en niet op je zakelijke rekening of de privérekening die je gebruikt voor je bedrijf. Zo scheid je eenvoudig de verschillende geldstromen.

Hogere belastingschijf inkomstenbelasting

Komt je totale inkomen uit je bedrijf plus je inkomen uit loondienst boven de 69.398 euro? Dan kom je in de hogere inkomstenbelastingschijf van 49,50%. Voor inkomen tot 69.398 euro is het inkomstenbelastingtarief 37,07% (tarieven 2022, niet-pensioengerechtigden).

Urencriterium inkomstenbelasting

Bepaal of je nog steeds recht hebt op ondernemersaftrek. En zo ja, hoeveel uur je in loondienst kunt werken, zonder dat je het recht op ondernemersaftrek verliest. Je hebt recht op ondernemersaftrek als je inkomsten uit je bedrijf vallen onder winst uit onderneming. Ondernemersaftrek bestaat uit zelfstandigenaftrek en eventueel startersaftrek. En je moet minimaal 1.225 uur per kalenderjaar werken in je eigen bedrijf. Tijdens de coronacrisis gold een versoepeling van dit urencriterium van 1.225 uur. Je mocht ervan uitgaan dat je 24 uur per week aan je onderneming besteedde, ook als je dat in werkelijkheid niet hebt gehaald. De versoepeling gold voor de periode 1 maart tot 1 oktober 2020 en van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

Werk je langer dan 5 jaar als zzp’er? Dan moet je per kalenderjaar meer tijd besteden aan je bedrijf dan aan je werk in loondienst.

Voorbeeld

Je werkt vanaf 2010 als zzp’er en je inkomsten vallen onder winst uit onderneming. In de 1e helft van 2021 ligt je werk als zzp’er door corona nagenoeg stil en heb je een bijbaan genomen om de crisis te overbruggen. Je schat in dat je in 2021 in totaal 800 uur besteedt aan je onderneming en 1.300 uur aan je baan. Dankzij de versoepeling van het urencriterium mag je voor de maanden januari tot juli 2021 24 uur per week rekenen, terwijl je dat aantal in die periode misschien niet haalt. Hierdoor komt het totale aantal uren dat je werkt als zzp’er op 1.400. Je voldoet aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur en je hebt meer tijd besteed aan je eigen zaak dan aan je loondienstverband. Dus heb je recht op zelfstandigenaftrek.

Kleineondernemersregeling en omzetbelasting

Naast inkomstenbelasting, heb je te maken met omzetbelasting (btw). Blijft je omzet onder 20.000 euro per jaar? Dan kun je kiezen voor de kleineondernemersregeling (KOR). Met de KOR ben je voor 3 jaar vrijgesteld van btw. Dit kan gunstig zijn als je bijvoorbeeld diensten levert aan particulieren die geen btw kunnen verrekenen. Bij dezelfde verkoopprijs wordt je winstmarge groter. Je kunt ook kiezen om je tarief gedeeltelijk naar beneden bij te stellen, zodat jij en je klant profiteren.

Heb je veel zakelijke klanten? Bij de KOR mag je geen btw op inkopen en zakelijke kosten terugvragen. Je inkoopprijs wordt hoger, want je telt de btw mee. Als je dezelfde winstmarge wilt houden, moet je jouw verkoopprijs-zonder-btw verhogen. Dan wordt je product dus duurder en minder interessant voor je klant.

Komt je omzet weer boven 20.000 euro? Dan stopt de kleineondernemersregeling en moet je btw in rekening brengen en afdragen.

Afspraken met je werkgever

Maak afspraken met je werkgever over je inzetbaarheid. Werk je vaste dagen per week of kun je jouw werktijden zelf invullen? En mag je bijvoorbeeld een beperkt aantal zakelijke telefoontjes aannemen? Liggen de werkzaamheden voor je nieuwe werkgever in het verlengde van de werkzaamheden voor je eigen bedrijf? Maak dan afspraken met je werkgever over opdrachten die je wel of niet aanneemt voor je eigen onderneming. Neem mee in de onderhandeling of er een concurrentiebeding of een relatiebeding in je arbeidscontract komt. Zo’n beding kan je beperken in je werk als zelfstandige. Het kan ook duidelijkheid verschaffen, zodat je weet waar je aan toe bent.

Hulp bij heroriëntatie

Je kunt begeleiding krijgen van een regionaal mobiliteitsteam (RMT) bij heroriëntatie op een baan in loondienst. De hulp kan bestaan uit onder andere loopbaanadvies, scholing en praktijkleren. Er zijn 35 RMT’s verspreid over heel Nederland.

Zzp naast loondienst

Is je situatie precies andersom: je bent nu in loondienst en je wilt daarnaast werken als zzp’er? Dan kan. Bespreek met je werkgever of hij extra werkzaamheden als zzp’er bij een andere opdrachtgever toestaat. Check of je een concurrentiebeding of relatiebeding hebt getekend. Pas je werkzaamheden als zzp’er hierop aan. Door je extra inkomsten kun je in een hoger tarief van de inkomstenbelasting terechtkomen. Ontdek wat parttime ondernemen inhoudt.

Bron: KvK

 

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page