top of page

Betalingsregeling en Invorderingsrente Belastingdienst

Betalingsregeling en invorderingsrente Belastingdienst.

Momenteel is de invorderingsrente vastgesteld op 0,01% dit tot 31 december 2021.

Dit betekend, dat wanneer u een betalingsregeling heeft lopen mbt de bijzonder uitstel betaling belastingen, u vanaf 01/01/2022 4% invorderingsrente zal moeten betalen.

Houdt er dan ook rekening mee dat de Belastingdienst over het grootste deel van de betalingsregeling de 4% invorderingsrente zal berekenen.

Wel mag u tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2024 naast het vaste maandelijkse bedrag extra aflossen.

Wanneer het voor u als ondernemer niet mogelijk is om de belastingschuld binnen 36 maanden af te lossen, dan kunt u of uw intermediair contact opnemen met de Belastingdienst.

Op het moment dat u de schuld niet kan voldoen, kunt u wellicht kwijtschelding krijgen.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page