top of page

Factuur maken, doe ik het wel goed?

Factuur maken, doe ik het wel goed?

U wilt uw eerste factuur maken, maar weet niet hoe. Of u maakt al jaren uw eigen facturen, maar u twijfelt of deze voldoen aan alle eisen. De Belastingdienst stelt namelijk wel een aantal eisen aan opgestelde facturen. Deze eisen gelden overigens voor alle facturen, digitaal of fysiek verzonden of zelfs kassabonnetjes.

De factuur is de basis voor de heffing van omzetbelasting. Als uw facturen niet aan alle eisen voldoen, kan het namelijk voorkomen dat uw afnemer ten oprechte gebruik heeft gemaakt van aftrek van btw. Wat moet er dan op staan? We hebben alle eisen voor een factuur maken voor u opgesomd:

De eisen zijn afhankelijk van de hoogte van uw factuur.

Minder dan € 100

Als uw factuur minder dan € 100 (inclusief btw) bedraagt, dan mag u een vereenvoudigde factuur maken. Op deze factuur zet u in ieder geval de standaardgegevens, namelijk: de factuurdatum, naam, adres, woonplaats van de leverancier, de aard van de geleverde goederen of verrichte diensten en het te betalen bedrag aan omzetbelasting.

Meer dan € 100

Is uw factuur hoger dan € 100 inclusief btw? Dan moeten de volgende gegevens erop vermelden bij een factuur maken:

 1. De volledige bedrijfsnaam en het adres;

 2. De volledige naam en het adres van de klant;

 3. Het btw-id nummer van uw bedrijf;

 4. Als de btw betaald wordt door de klant (verlegde btw), dan moet u ook het btw-nummer van deze klant vermelden.

 5. De datum waarop de factuur is gemaakt;

 6. Het factuurnummer. Dit nummer dient vervolgens uniek en opvolgend te zijn (u mag dus geen facturen met hetzelfde factuurnummer maken).

 7. Uw KvK-nummer;

 8. De leverdatum;

 9. De gedetailleerde beschrijving van de goederen of diensten;

 10. Het aantal goederen of diensten (stuks of uren bijvoorbeeld);

 11. Het bedrag exclusief btw;

 12. Het btw-tarief (0%, 9% of 21%);

 13. Het te betalen btw-bedrag;

Boete bij verkeerde factuur

De boete voor het verstrekken van een foutieve factuur is maximaal € 5.278! Het kan u dus erg veel geld kosten als uw facturen niet aan de eisen voldoen.

Zijn mijn facturen juist?

Twijfelt u over de juistheid van uw facturen? Of weet u niet waar u moet beginnen als u begint met een factuur maken? Wij kunnen u de juiste methode adviseren. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om digitale verkoopfacturen op te stellen in onze online boekhoudpakketten. Uw facturen worden dan automatisch in uw administratie verwerkt wanneer u deze aanmaakt. Neem vandaag nog contact met ons op om tijd te besparen met het opstellen van uw verkoopfacturen!

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page