top of page

Inkomstenbelasting Aangifte en TOZO/TVL/TOGS


Inkomstenbelastingaangifte en TOZO/TVL/TOGS

Steunmaatregelen in de aangifte. Er zijn door de Belastingdienst al behoorlijk wat gegevens voor u ingevuld.

Als ondernemer kunt u door de coronacrisis een negatief inkomen hebben over 2020, omdat de kosten hoger waren dan de inkomsten. In dat geval verrekent de Belastingdienst dit automatisch met het positief inkomen van de 3 voorgaande jaren. Ondernemers kunnen daardoor belasting terugkrijgen.

De Belastingdienst houdt verder in de aangifte voor ondernemers rekening met een aantal ontvangen steunmaatregelen.

De TOZO hebben wij gisteren al toegelicht. Vandaag gaan wij in op de TVL/TOGS

Heeft u als ondernemer de tegemoetkoming in de vaste lasten ontvangen anders de eenmalige uitkering op grond van de TOGS? Hierover betaald u geen belasting, maar moet wel opgegeven worden in het ondernemersdeel van de aangifte als onbelaste winstbestandsdelen.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page