top of page

KM vergoeding

Reiskosten 2023

Voor wie geldt kilometervergoeding?

Als werkgever mag je de reiskosten van je personeel belastingvrij vergoeden tot een bepaald bedrag per kilometer: per 1 januari 2023 21 cent. En als zzp’er mag je zakelijke kilometers ook onbelast declareren, voor hetzelfde bedrag. Wat zijn de regels?

Voor werkgevers geldt:

Je mag een onbelaste kilometervergoeding geven aan werknemers die met eigen vervoer naar hun werk komen (bijvoorbeeld een auto of fiets).

Mogen werkgevers meer betalen dan de onbelaste reiskostenvergoeding?

Hoe zit het als de kilometervergoeding op dit moment te weinig is om de kosten te dekken? Je mag als werkgever meer dan 21 cent per kilometer vergoeden, maar over het deel erboven moet je dan loonheffing betalen.

Dat deel is namelijk niet onbelast. Het komt er dan op neer dat een groot deel van die vergoeding niet naar je werknemer gaat, maar naar de fiscus. Vandaar de roep om een hogere onbelaste kilometervergoeding.

Openbaar vervoer

Als je werknemer met het openbaar vervoer reist, mag je kiezen: de werkelijke kosten vergoeden of een kilometervergoeding. Natuurlijk zijn er ook andere oplossingen voor woon-werkverkeer, zoals een mobiliteitsbudget.

Voor zzp’ers geldt:

Zzp’ers die met een privéauto zakelijke kilometers afleggen, mogen daarvoor ook maximaal 21 cent onbelast declareren. Hetzelfde geldt voor een eigen fiets. De vergoeding geldt niet als je bijvoorbeeld een auto op de zaak rijdt, omdat je dan het volledige gebruik van de auto zakelijk mag declareren.

Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog

De reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer stamde al uit het jaar 2006. Sindsdien was er geen verhoging doorgevoerd. Vanwege de stijgende brandstofprijzen en torenhoge energie-prijzen, gingen al langer stemmen op voor een hogere reiskostenvergoeding.

De onbelaste reiskostenvergoeding van 19 cent bleek namelijk al een tijd niet meer voldoende om de reiskosten van werknemers en zzp’ers te dekken.

In eerste instantie zou de verhoging pas in 2024 doorgevoerd worden, maar vanwege de hoge brandstofprijzen werd besloten eerder werk te maken van de verhoging.

De vraag was alleen: waar moet het geld vandaan komen? 1 cent verhoging betekent namelijk al snel een kostenpost van ruim 130 miljoen euro voor de overheid.

Voorjaarsnota

Uit de voorjaarsnota bleek dat het kabinet geld gevonden had om werkgevers en werknemers te compenseren voor de hogere brandstofprijzen. Wat dat betekent voor de onbelaste reiskostenvergoeding volgend jaar? Het kabinet heeft deze aanpassingen aangekondigd.

Onbelaste kilometervergoeding in 2023 en 2024

Rekenvoorbeeld: Een verschil van € 0,02 en € 0,03 lijkt misschien niet veel. Maar als je het uitrekent, kan het al met al toch een flink verschil uitmaken. Bijvoorbeeld:

Je werknemer rijdt dagelijks 50 km naar het werk, 5 dagen per week. Dan mag je onbelast per week uitkeren, afhankelijk van het tarief:

De verhoging komt in dit geval neer op een verschil van € 390 per jaar (2022 t.o.v. 2024).

Nog meer verhogen?

De onbelaste reiskostenvergoeding zit dus voor het eerst in jaren in de lift. Goed nieuws voor werkgevers en zelfstandigen. De vraag is alleen of het verhogen daadwerkelijk voldoende is om alles te dekken of dat er op termijn een extra verhoging moet komen.

Wat is de onbelaste kilometervergoeding?

In Nederland geldt er een onbelaste reiskostenvergoeding voor werknemers die werkgerelateerde reiskosten maken. Deze vergoeding is bedoeld om de werknemer te compenseren voor de kosten die hij of zij maakt voor het woon-werkverkeer en voor het maken van andere werkgerelateerde reizen.

Met hoeveel is de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 gestegen?

Het bedrag dat een werkgever per zakelijke kilometer onbelast kan vergoeden aan de werknemer is per 1 januari 2023 van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer gestegen. In 2024 stijgt dit verder naar € 0,22. Het zijn de eerste verhogingen sinds 2006.

Waarom gaat de onbelaste reiskostenvergoeding omhoog?

Dit is gebeurd op verzoek van de Tweede Kamer. Door de hoge brandstofprijzen drongen Kamerleden er bij het kabinet op aan de verhoging eerder door te voeren. Het kabinet wilde pas in 2024 tot actie overgaan.

11 weergaven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page