top of page

Snel aan de slag met vroeg signaleren van schuld

Klanten betalen te laat. Jouw rekening kleurt roder en roder en je schiet zelf ook tekort in betalingen. Gebeurt dit eenmalig, dan is er niks aan de hand. Maar gebeurt dit vaker? Dan is het tijd voor actie. De oplossing ligt in jouw handen door de situatie op tijd aan te pakken

Als ondernemer wil je schulden altijd zien te voorkomen. Daarom houd je overzicht op de cashflow en let je op veranderingen in betalingen die voor problemen kunnen zorgen. Vroegsignalering van potentiële schulden voorkomt erger.

Wat is vroegsignalering?

Vroegsignalering houdt in dat je op tijd inziet welke situaties mogelijk tot financiële problemen leiden. Misschien is dat voor jouw onderneming al zo wanneer één grote klant te laat betaalt. Of pas wanneer meerdere facturen onbetaald blijven. Weet je waar jouw grens ligt, dan kun je gericht actie ondernemen zodat je bedrijf financieel gezond blijft. Hoe eerder je actie onderneemt, des te gezonder de financiële situatie blijft. En hoe sneller je het aanpakt, hoe makkelijker je situaties vaak oplost. Wanneer je langer wacht, wordt de oplossingen vaak juist moeilijker.

4 signalen herkennen

Signalen ontdek je op verschillende plekken. Bij jezelf, in je bedrijf en bij klanten. Zowel op financieel als emotioneel gebied. Hoe groot het financiële probleem vervolgens echt is, hangt af van je bedrijf, branche en persoonlijke situatie.Signalen in je eigen bedrijf

Een aantal kengetallen geeft een indicatie van hoe het met je bedrijf gaat. Bijvoorbeeld het aantal opdrachten dat je per maand krijgt. Het aantal klanten per kwartaal. En de omzet per kwartaal. Zie je deze afnemen met bijvoorbeeld 10%, dan kan dat betekenen dat het de verkeerde kant op gaat. Ook de jaarlijkse winst is een indicatie van de financiële gezondheid van je bedrijf.

Naast je inkomsten, zeggen je uitgaven ook wat over de financiële situatie van de onderneming. Bijvoorbeeld:

 1. Wanneer je bij leveranciers of huurders betalingsachterstanden hebt van minimaal een maand.

 2. Als de personeelskosten hoger zijn dan vorig jaar, terwijl je minder omzet.

 3. Op het moment dat je gemiddelde voorraad al een aantal maanden oploopt.

 4. Als je privégeld moet inzetten om kosten te betalen.

 5. Wanneer een automatische afschrijving niet meer lukt.


Financiering en belasting

De seinen gaan ook op rood wanneer een financier aanklopt voor extra informatie. Of als jij de zakelijke rente, aflossing of belastingaanslag deze maand niet kunt betalen. Een keer rood staan, is geen reden tot paniek. Maar houd in de gaten dat je niet je limiet op de zakelijke rekening-courantkrediet overschrijdt. Moet je noodgedwongen de belastingaangifte voor loonheffing, btw of andere belastingen later doen, is dat een signaal dat het financieel minder gaat. Net als wanneer je ten minste 2 weken achterloopt met de administratie en je de boekhouder of accountant niet kunt betalen.


Privéfinanciën en persoonlijke omstandigheden

Uit je privéfinanciën en emotioneel welzijn haal je ook signalen die je vertellen hoe het gaat met de financiële gezondheid van je bedrijf. Mogelijke signalen zijn:

 1. Je kunt deze maand minder inkomen uit je bedrijf halen dan je privé nodig hebt.

 2. Je hebt privé betalingsachterstanden door een tekort aan inkomen.

 3. Je ervaart onzekerheid, zorgen, financiële druk en stress.

 4. Je hebt privéproblemen als gevolg van je bedrijfssituatie.

 5. Mensen in je omgeving uiten hun zorgen over je.


Signalen bij klanten

Wanneer je op de hoogte bent van de situatie van je klanten, kun je de mogelijke gevolgen voor jou beter inschatten.

 1. Je weet bijvoorbeeld over een veranderende persoonlijke situatie van de klant. Denk aan een verhuizing. Dat zorgt voor een nieuwe financiële situatie voor de klant. Dat heeft misschien invloed op jouw betaling.

 2. Merk je dat het personeel van je klant snel wisselt? Misschien is dat een signaal dat er zaken niet goed gaan.

 3. Doet een klant onregelmatige bestellingen dan kan dat een signaal voor een financieel probleem zijn. Soms koopt een klant opeens meer in omdat hij weet dat hij straks nergens meer terecht kan voor inkopen.

 4. De betalingstermijn wordt keer op keer opgerekt. Pas op dat jij hier niet de dupe van wordt.

 5. Je klant blijkt ineens onbereikbaar.

Checks en tips

Iedereen gaat anders om met een lastige financiële situatie. Deze checks en tips helpen jou om op tijd in actie te komen.

 1. Volg de checklist ‘Financiën op orde na de coronacrisis’. Ontdek hoe jouw bedrijf het gaat doen nu de tijdelijke steunregelingen worden afgebouwd.

 2. De Geldfittest van Geldfit Zakelijk laat zien hoe jouw onderneming ervoor staat. En verwijst je door naar gepaste schuldhulp als dat nodig is.

 3. Zorg altijd voor een zakelijke buffer om zo’n 6 maanden de bedrijfskosten te kunnen betalen. Zo kun je tegenslagen opvangen.

Snel aan de slag

Ga je bij de eerste, kleine signalen al over tot actie, dan beperk je (verdere) financiële schade. Hoe meer signalen, hoe urgenter het is om aan de slag te gaan. De volgende zaken pak je vandaag al op om grip te houden op je financiën.

 1. Bespaar bijvoorbeeld op inkoop- en bedrijfskosten.

 2. Minimaliseer de voorraad en overweeg of een uitverkoop je helpt.

 3. Kijk of abonnementen zoals energie, telefonie en internet goedkoper kunnen.

 4. Maak optimaal gebruik van belastingaftrekken.

 5. Overweeg financiering en breng daarvoor in kaart wat de financieringsbehoefte is.

 6. Scherp je betalingsvoorwaarden aan waardoor je klanten sneller betalen.

Bron: KvK

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page