top of page

TOZO1 en Inkomstenbelasting

BELANGRIJKE UPDATE TOZO 1!

TOZO 1 en Inkomstenbelasting.

Let op bij de TOZO 1 was er geen sprake van een inkomenspartnertoets, het blijkt dat het inkomen van de partner wel degelijk meegewogen wordt.

Nu is ons advies, vraag uitstel aan en wacht even met aangifte doen!

De Belastingdienst heeft na een aantal meldingen het volgende laten weten:

Op 26/2 heeft de Belastingdienst op het Forum het volgende laten weten:

Dank voor alle signalen. We hebben deze doorgezet naar het programmateam Corona. Ze zijn hard op zoek naar een oplossing. Als we meer weten lees je dat hier. Met vriendelijke groet, Redactie Forum Fiscaal Dienstverleners ”

Wil jij toch de Inkomstenbelasting doorzetten, houdt rekening met onderstaande:

TOZO invloed op de Inkomstenbelasting, dit kan het geval zijn en houdt er rekening mee dat er een (na)betaling zal volgen.

Het advies is dat u een bedrag opzij te zet voor een eventuele (na)betaling.

Had u in 2020 naast uw Tozo-uitkering ook inkomsten uit loondienst of had u een partner die in loondienst werkte?

Dan kan uw belastingaanslag hoger zijn. Of u krijgt minder terug dan u verwacht.

Dit komt doordat u over uw totale inkomen in 2020 te weinig loonbelasting heeft betaald.

Dit geldt zeker als u een TOZO 1-uitkering ontving en uw partner toen in loondienst werkte. Met zijn of haar inkomsten werd toen geen rekening gehouden.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page